VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Hirman s.r.o., Čapajeva 19, 071 01 Michalovce, ICO: 47 611 081, DIČ: 2024007304 (ďalej len „VOP“).

Objednávky

Objednávky prijímame:

Objednaním tovaru zákazník akceptuje ponuku a súhlasí s obchodnými podmienkami firmy Hirman s.r.o. Hirman s.r.o. neodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky na realizáciu.

Ceny

Ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH

Zákazník má nasledujúce možnosti úhrady ceny, uvedenej  na webových stránkach alebo v katalógu: na dobierku alebo na predajnom mieste firmy v MONO predajni, Južná trieda 117, 041 01 Košice.

K cene je potrebné pripočítať náklady na doručenie tovaru pokiaľ si zákazník objedná aj dodanie tovaru.

K cene je potrebné pripočítať náklady na doručenie tovaru

- 4,99 € v prípade platby pri doručení zásielky Slovenskou poštou (na adresu) alebo pri vyzdvihnutí zásielky na pošte (na poštu).

Odoslanie tovaru

Odoslanie tovaru sa uskutoční do 2-4 pracovných dní od prijatia objednávky, okrem prípadu, že pri objednávaní bol uvedený iný termín dodania.

Odoslanie tovaru sú realizované v poradí podľa prichádzajúcich objednávok, až do vyčerpania zásob. V prípade veľkého množstva objednávok niektoré výrobky môžu byť doručené osobitnou zásielkou v neskoršom termíne, v priebehu  3-4 týždňov odo dňa prijatia objednávky. Odoslanie tovaru je obmedzené pre územie Slovenska.

Náklady na dopravu sú započítané len raz pri hlavnej dodávke aj vtedy, ak objednávka bude realizovaná po častiach. Termín realizácie objednávky sa môže predĺžiť z dôvodov, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť.

Vyhradzujeme si právo na priebežné zmeny v cenách tovarov, ktoré sú v ponuke, ako aj vo výške nákladov na dopravu, pričom tieto zmeny neovplyvňujú práva osôb, ktoré si objednali tovar pred uskutočnením týchto zmien.

Právo na vrátenie tovaru (právo odstúpiť od zmluvy)

Garantujeme právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu. Od dohody je možné odstúpiť do 14 dní od obdržania zásielky. Lehota 14 dní je dostatočná na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Pre dodržanie 14-dňovej lehoty na podanie oznámenia o odstúpení od zmluvy stačí zaslať oznámenie pred uplynutím tejto lehoty na adresu MONO predajňa, Južná trieda 117, 041 01 Košice. Vrátenie vzájomného prospechu zmluvných strán sa uskutoční neodkladne, najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy Hirman s.r.o. prevezme vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy o predaji.

Hirman s.r.o. môže zadržať výplatu platby od kupujúceho až do vrátenia zásielky alebo doručenia dokladu o jej vrátení v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Tovar je potrebné odoslať na vlastné náklady Slovenskou poštou (nie na dobierku) na adresu MONO predajňa, Južná trieda 117, 041 01 Košice. Tovar ponúkaný ako súprava, je potrebné odoslať kompletne. Zákazník môže využiť doklad pre vrátenie tovaru, ktorý je priložený k faktúre.  Od 1.2.2016 banky zaviedli zmeny v platobnom styku, platí len IBAN účet. Prosíme o uvedenie čísla bankového účtovo formáte IBAN, v inom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť stopy opotrebovania okrem bežného zaobchádzania so zakúpeným tovarom (napríklad skúšanie alebo kontrola tovaru). V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môže Hirman s.r.o účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. Nie je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

Prosíme, aby ste dodržali stanovený termín vrátenia tovaru. Čiastka za vrátený tovar bude zaslaná bankovým prevodom na účet.

V prípade, ak Hirman s.r.o. nedodá všetok objednaný tovar do 30 dní, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy s okamžitou platnosťou.

Záruka (reklamácia)

Hirman s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby tovar, doručený zákazníkovi, bol bezchybný a zodpovedal zadanej objednávke. Hirman s.r.o.zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou

Ak je požiadavka opodstatnená, Hirman s.r.o. uhradí reklamujúcemu aj náklady vzniknuté pri dodaní reklamovaného tovaru na základe dokladu, ktorý reklamujúci predloží. Ak takýto doklad neposkytne, bude mu uhradená suma vo výške najlacnejšej dodacej možnosti, akú Hirman s.r.o. ponúka.

Obchodné podmienky sú platné od 25.03.2020